V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước biến thể mới Omicron của vi rút SARS-CoV2

Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 vẫn khó lường của biến thể mới Omicron, thời gian tớim nguy cơ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc biến thể Omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn. Để chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 trong bối cảnh biến thể mới Omicron có thể xâm nhập vào huyện và lây lan nhanh trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 37/UBND-VP ngày 10/1/2022

Ngô Khuyên