Hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã, thị trấn

Ngày 3/12/2021, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban với thường trực HĐND các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Bật Khánh - TUV - Bí thư HU - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tình hình tổ chức kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2021, sau cuộc bầu cử ngày 23/5/2021 thành công tốt đẹp, HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất, tập trung bầu đủ các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện với số phiếu tập trung cao. HĐND huyện đã ban hành ngay nội quy các kỳ họp và quy chế hoạt động của HĐND  huyện khóa XX đi vào nề nếp, nghiêm túc, đúng quy định. Nhìn chung hoạt động của HĐND huyện trong năm 2021 đảm bảo đúng luật định, có đổi mới và chất lượng, chú trọng công tác giám sát, thẩm tra, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, góp phần quan trọng để huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng tại địa phương.

Mặc dù trong năm 2021, tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, song Thường trực HĐND huyện đã triển khai các nội dung hoạt động theo kế hoạch năm đem lại hiệu quả. Kịp thời ban hành các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp theo đúng quy định; Tổ chức khảo sát nội dung tiến độ thực hiện và triển khai các dự án  đầu tư, xây dựng trên trên địa bàn huyện, ý kiến với UBND huyện nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; Giám sát công tác hoàn thiện phương án dồn thửa đổi ruộng và cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; Thẩm tra việc cấp bổ sung kinh phí cho các đơn vị, địa phương theo Thông báo của Ban thường vụ huyện ủy nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức các nhiệm vụ quan trọng; Tham dự đoàn giám sát của thường trực HĐND tỉnh việc thực hiện chủ trương đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo nguồn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Tham gia đoàn khảo sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh về khảo sát việc thực hiện sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ điều kiện. Phối hợp với UBMTTQ huyện tổ chức tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ hai khóa 15; tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII bằng hình thức trực tuyến.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, thường trực HĐND các xã, thị trấn đã báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã và công tác chuẩn bị tiếp xúc cử tri, chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp HĐND ở các xã, thị trấn, thống nhất đảm bảo về thời gian tiến hành.

Các ban kinh tế - xã hội, ban pháp chế HĐND huyện ý kiến trao đổi về một số nội dung hoạt động của HĐND; việc đánh giá, kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng; Nâng cao vai trò của tổ giám sát cộng đồng, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND, Ban thanh tra nhân dân; MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tham gia phản biện. Việc chuẩn bị dự thảo nội dung các tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp ở cơ sở để các kỳ họp HĐND ở cơ sở đạt chất lượng đảm bảo theo tinh thần cải cách hành chính.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện ý kiến về việc chuẩn bị các nội dung tại kỳ họp và các tờ trình.

Kết luận hội nghị: Đồng chí Nguyễn Bật Khánh - TUV -  Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: UBND huyện, các ban HĐND, các ngành chức năng, các cơ quan hữu quan và các xã, thị trấn cần tập trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho kỳ họp HĐND ở cơ sở và kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chất lượng hiệu quả, theo tinh thần đổi mới và cải cách hành chính. Chú ý đưa các nội dung trong kỳ họp như: Công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, việc thực hiện kế hoạch 93a của UBND tỉnh, công tác dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng, việc đầu tư công, xây dựng trụ sở công an, quân sự, trường lớp học, nhà văn hóa vv và các nội dung quan trọng khác.