Phổ biến chủ trương về kế hoạch thu hồi đất, thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Minh Khai trên địa bàn xã Lạc Đạo

Ngày 16/11, tại xã Lạc Đạo, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Lâm phối hợp với UBND xã Lạc Đạo tổ chức họp dân phổ biến chủ trương về kế hoạch thu hồi đất, thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Minh Khai trên địa bàn xã Lạc Đạo,

Tại cuộc họp có đại diện các phòng chuyên môn của huyện gồm: Tài nguyên và môi trường, phòng KTHT, Tài chính kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Công an, Đài truyền thanh huyện, Chủ đầu tư dự án. Lãnh đạo UBND xã Lạc Đạo và các hộ dân ở thôn Tân Nhuế có đất nằm trong dự án.

Trước khi vào cuộc họp các hộ dân đã được thông tin về mục tiêu của dự án, các văn bản pháp lý liên quan đến công tác thu hồi đất.

Theo công văn số 1181/TTg-CN ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2020. Do đó huyện Văn Lâm dự kiến bổ sung thêm quỹ đất để xây dựng khu dân cư mới theo quy định của pháp luật để đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ cùng cụm công nghiệp. Thị trấn Như Quỳnh và xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm là những địa bàn nằm giáp đường Quốc lộ 5 và đường tỉnh ĐT 385, là tiền đề tạo tiềm năng lớn và thuận tiện trong việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với các vùng trong và ngoài huyện.

Ngày 5/12/2017, UBND tỉnh Hưng Yên ra thông báo số 538/TB-UBND đưa ra kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Minh Khai giai đoạn 3. Vì vậy việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Minh Khai là cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng dự án cũng như khai thác tiềm năng công nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư vào Cụm công nghiệp với cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế tỉnh Hưng Yên nói chung và của huyện Văn Lâm nói riêng, giải quyết nguồn lao động và ô nhiễm môi trường tại địa phương.

Mục tiêu của dự án là: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Minh Khai được nghiên cứu trên quan điểm:

 Phù hợp quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025.

Phù hợp với chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy Hưng Yên, UBND huyện Văn Lâm về việc tiến hành xây dựng đề án quy hoạch Cụm công nghiệp Minh Khai và dành quỹ đất cho việc quy hoạch.

Phù hợp với các điều kiện địa hình, điều kiện địa chất, thủy văn và khả năng khai thác quỹ đất.

Quy hoạch cụm công nghiệp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, mặt bằng thuận lợi cho các cơ sở sản xuất đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai, giải quyết hài hòa giữa khu vực đã phát triển và khu vực phát triển mới.

          Sau khi được nghe, phổ biến về mục tiêu và chủ trương của Dự án, các hộ dân ở thôn Tân Nhuế đã cơ bản đồng tình cao với dự án, ý kiến đề nghị chủ đầu tư và các cấp quan tâm về giá đất đền bù, về bảo đảm vệ sinh môi trường, về diện tích đất quy hoạch làm khu nghĩa trang của thôn cần được giữ lại. Đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND xã Lạc Đạo đã giải trình làm rõ thêm một số ý kiến liên quan đến cơ sở pháp lý, quy định của Nhà nước khi thu hồi đất thực hiện chủ trương của Dự án.

Chủ đầu tư đã cam kết sẽ để lại phần quy hoạch diện tích đất làm nghĩa trang của thôn Tân Nhuế và sẽ cải tạo một số hạng mục như: Cây xanh, hệ thống thoát nước, bảo đảm vệ sinh môi trường.v.v...

Thanh Huyền - Đài TT