Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND huyện Văn Lâm

Ngày 10/11, tại huyện Văn Lâm, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trần Quốc Toản,- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực HĐND huyện Văn Lâm.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh…

Trong 9 tháng năm 2021, HĐND huyện Văn Lâm đã phối hợp, tổ chức thành công, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hoạt động của HĐND huyện bảo đảm đúng luật định, có đổi mới và chất lượng được nâng lên, trong đó, chú trọng và thực hiện tốt công tác giám sát, thẩm tra, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Việc tổ chức các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND hàng tháng theo đúng quy chế…

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện ban hành 36 Nghị quyết. Các Nghị quyết được HĐND huyện thông qua đều được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, được các ngành tham mưu xây dựng dự thảo, xin ý kiến đóng góp; tổ chức thẩm tra theo đúng trình tự; đối với Nghị quyết là Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của huyện, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Thường trực HĐND tỉnh chuyển được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định.

Đối với việc triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền huyện đối với các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo Kết luận số 443/TB-TTHĐND ngày 17.7.2021 về kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng và một số chếđộ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Văn Lâm đã chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan, các xã, thị trấn tiến hành rà soát những đối tượng dôi dư do thực hiện Nghị quyết số 277 có đủ điều kiện để hỗ trợ kinh phí; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, kịp thời chỉ đạo kiện toàn các chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; những người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố hiện nay còn thiếu hoặc có biến động; giải quyết dứt điểm chi trả chính sách cho những người dôi dư do sắp xếp lại theo quy định…

          Tại buổi làm việc, Thường trực HĐND huyện Văn Lâm kiến nghị, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh một số nội dung như: Tăng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất; xem xét, giao số lượng người làm việc tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện theo Kế hoạch của huyện đã xây dựng năm 2021; có văn bản hướng dẫn về việc quản lý vị trí việc làm cũng như chế độ phụ cấp đối với Kế toán khi đảm nhiệm chung cho cả 3 cấp bậc học (mầm non, tiểu học và trung học cơ sở); chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; quan tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất cho các thôn sau khi thực hiện sáp nhập; công tác xử lý ô nhiễm môi trường của làng nghề Minh Khai…

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Thường trực HĐND huyện Văn Lâm; đánh giá cao những kết quả huyện Văn Lâm đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong thực hiện thu ngân sách, thu hút dự án đầu tư vào địa bàn... Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biễn phức tạp, trong thời gian tới, huyện Văn Lâm cần tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân thực hiện thông điệp 5K; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin nhằm kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảođảm tốt nhất sức khỏe cho Nhân dân, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Huyện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 để tập trung thực hiện các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng các các dự án. HĐND huyện Văn Lâm cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm; chuẩn bị chu đáo nội dung và chương trình kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026; tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể, cá nhân các đồng chí thành viên Thường trực HĐND huyện theo quy định; đổi mới hoạt động giám sát, chú trọng giám sát chuyên ngành; nâng cao chất lượng đại biểu HĐND các cấp; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết tốt các vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Bật Khánh - TUV - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh để triển khai chỉ đạo trên địa bàn huyện với quyết tâm cao nhất, nhằm thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Trước mắt chỉ đạo cả hệ thống chính trị và tuyên truyền toàn dân trên địa bàn huyện chung tay tập trung khống chế dập các ổ dịch covid-19, không để dịch lây lan ra diện rộng, đồng thời ổn định phát triển kinh tế.

Thanh Huyền - Đài TT