Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K95 (2020 - 2021)

Ngày 12/11/2021, Huyện ủy Văn Lâm phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung khóa 95 (2020 - 2021). Về dự có đồng chí Trương Duy Tuynh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; đồng chí Nguyễn Bật Khánh - TUV, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung khóa 95 khai giảng vào tháng 6/2020 đến nay đã hoàn thành nội dung chương trình khoá học. Lớp có 68 học viên. Sau hơn một năm học tập và rèn luyện các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ địa phương.

Kết quả học tập: 68 học viên hoàn thành khóa học, đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp; xếp loại Xuất sắc có 03 học viên; loại Giỏi có 63 học viên; xếp loại Khá có 02 học viên. Trong đó, có 07 học viên vinh dự được Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh khen thưởng và 07 học viên được Huyện uỷ Văn Lâm  khen thưởng vì đã đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.

Phát biểu tại Lễ bế giảng lớp học, lãnh đạo Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, lãnh đạo Huyện ủy Văn Lâm đã biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên. Có được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban Giám hiệu nhà trường, Huyện ủy Văn Lâm cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm của các giảng viên; tinh thần học tập nghiêm túc và sự nỗ lực của học viên. Mỗi học viên cần phát huy những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác; thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Học để làm việc, làm người cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và Nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”; gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Quốc Toản - Đài TT