Lời kêu gọi đề nghị quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện quy định về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" từ ngày 04/11/2021 đến nay, trên địa bàn huyện đã phát hiện 28 trường hợp dương tính với Sars-Cov-2 tại xã Đình Dù, xã Trưng Trắc và xã Tân Quang.

Để tiếp tục có thêm nguồn lực tăng cường cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh xã hội, an toàn sức khỏe cho đội ngũ y bác sĩ, người lao động và nhân dâm, ban thường trực UBMMTQ Việt Nam huyện trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nahf hảo tâm và các tầng lớp nhân dân bằng tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục tham gia ủng hộ với khả năng cao nhất để chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Văn Lâm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, ngăn chặn và đẩy lù dịch bệnh Covid-19. Cụ thể như sau: Toàn văn lời kêu gọi

Lê Quỳnh- MTTQ