Đoàn thẩm định nông thôn mới nâng cao của huyện tổ chức thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao của xã Trưng Trắc

Ngày 28/10, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện tổ chức thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao của xã Trưng Trắc. Đồng chí Đỗ Hoàng Tùng - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện làm trưởng đoàn.Tham gia Đoàn có các đồng chí là thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành xã đạt chuẩn NTM nâng cao của xã Trưng Trắc.

Trước khi vào Hội nghị, Đoàn đã phân công các Tổ đi kiểm tra thực tế các tiêu chí của xã NTM nâng cao. Tại Hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo xã đạt chuẩn NTM nâng cao xã Trưng Trắc đã Báo cáo kết quả xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Theo đó, xã Trưng Trắc được công nhận xã nông thôn mới năm 2014. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự đồng thuận, cố gắng, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, sau 7 năm tiếp tục triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao xã Trưng Trắc đã đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2014. Tổng nguồn lực xây dựng NTM từ năm 2016 đến nay là gần 40 tỷ đồng.  Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ quy hoạch theo hướng hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp đáp ứng các nhu cầu về giao thông, điện, nước, hệ thống thông tin truyền thông phát triển đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nông thôn tiếp cận tri thức mới, chính sách pháp luật của nhà nước. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới, chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hoá với quy mô, hiệu quả cao hơn. Sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề thu hút đầu tư vào nông thôn đạt kết quả khá, góp phần tích cực giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn theo hướng giảm dần lao động nông nghiệp, tăng lao động phi nông nghiệp. Các lĩnh vực văn hoá xã hội, giáo dục, y tế, thể dục thể thao... tiếp tục được nâng cao. Hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền cơ sở được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt kết quả tích cực.

Đến nay qua rà soát, tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Trưng Trắc có 19/19 tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao tại Quyết định 3202/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên.

          Tại hội nghị các đại biểu xã Trưng trắc đã nêu lên một số tiêu chí còn hạn chế cần khắc phục nâng cao trong thời gian tới đó là: nâng cấp cơ sở vật chất của các nhà trường; nhà văn hoá ở một số thôn đã xuống cấp chật hẹp; việc thu gom xử lý rác thải dân sinh; chỉnh trang cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.v.v…

          Kết luận hội nghị đồng chí chí Đỗ Hoàng Tùng - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện nhấn mạnh: trong thời gian tới xã Trưng Trắc cần tập trung triển khai ngay một số nội dung trọng tâm đó là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, chung tay bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường; quan tâm đến quy hoạch xây dựng trường Mầm non, xây dựng nhà hiệu bộ trường tiểu học và công trình phụ trợ trường trung học cơ sở.v.v…

Quốc Toản - Đài truyền thanh