Hội nghị báo cáo viên Trung ương báo cáo nhanh kết quả Hôi nghị Trung ương 4, khoá XIII

Ngày 11.10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả và định hướng công tác tuyên truyền.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Văn Lâm có lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện; Báo cáo viên cấp huyện; Cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện; Đài truyền thanh huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo, báo cáo viên các Đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ; Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện uỷ.

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về các nội dung: Tình hình phòng, chống đại dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này; kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Hệ thống Tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền sâu rộng những kết quả, thành công tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII tới cán bộ, đảng viên, Nhân dân để thống nhất về ý chí và hành động; tuyên truyền nhấn mạnh một số điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc xin phòng Covid-19 góp phần thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Thanh Huyền - Đài truyền thanh