Huyện Văn Lâm Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Ngày 01/9/2021, huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị trực tuyến, tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Dự hội nghị tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí Đỗ Tiến Hùng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Bật Khánh - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Thị Phương Loan - UVBTVHU, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện; đồng chí Hoàng Thế Vĩnh - UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Năm học 2020 - 2021, toàn huyện Văn Lâm có 37 trường với tổng số trên 30.000 học sinh. Trong năm học vừa qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy chất lượng, hiệu quả giáo dục làm trọng tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Kết quả hoàn thành xuất sắc 14/14 lĩnh vực công tác; có 125 sáng kiến được Hội đồng khoa học của huyện xét duyệt và công nhận. Cụ thể: Về giáo dục Mầm non, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường về cân nặng đạt 100%, trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non đạt 100%. Về giáo dục Tiểu học: Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực của người học. 100% các trường áp dụng mô hình trường học mới, áp dụng từng thành tố phù hợp với thực tế địa phương. Việc tổ chức dạy và học theo chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 đã đạt được những kết quả tích cực, học sinh nắm chắc kiến thức, phát triển năng lực và phẩm chất đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra, học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Về giáo dục THCS: 100% học sinh các khối lớp học theo chương trình mô hình trường học mới, 100% các nhà trường tổ chức triển khai dạy giáo dục STEM trong môn học tự chọn ở tất cả các khối lớp. Các trường tăng cường sử dụng các phòng bộ môn, các thiết bị dạy học, tích cực kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; Kết hợp chặt chẽ đánh giá thường xuyên với đánh giá định kỳ, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98,84%.

Trong năm học 2020 - 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng tất các các cấp học đã đảm bảo an toàn, an ninh trường học. Các trường thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II theo hình thức trực tuyến. Kết quả 100% các trường kết thúc năm học đảm bảo khung thời gian năm học của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Năm học 2021-2022, ngành giáo dục đào tạo huyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid 19 vừa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Giáo dục trẻ mầm non: xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Giáo dục phổ thông: tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; Xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, có trình độ, năng lực chuyên môn cao; Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi, tiểu học, THCS và xóa mù chữ

Hình ảnh: Khen thưởng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bật Khánh - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương những kết quả mà ngành GD&ĐT huyện đã đạt được trong năm học qua. Trước thềm năm học mới 2021-2022, đồng chí yêu cầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các nhà trường tập trung chuẩn bị tốt cho ngày khai giảng năm học mới, đặc biệt đảm bảo thật nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid 19, mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học; Thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường các điều kiện đảm bảo việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện Văn Lâm; Tập trung bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp, quan tâm đến chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh; Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục thích ứng với cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 , coi ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ, là chìa khóa để phát triển, nâng tầm giáo dục.

          Với những kết quả đạt được của năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm đã vươn lên vị trí dẫn đầu toàn tỉnh, phòng Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh tặng cờ Đơn vị xuất sắc. Nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đức Tâm - Đài Truyền thanh