Diễn tập khu vực phòng thủ Quốc phòng - An ninh cụm xã Lạc Đạo, Tân Quang, Thị trấn Như Quỳnh, phòng văn hoá thông tin huyện năm 2021

Trong 2 ngày 31/8 và 01/9/2021 , tại thị trấn Như Quỳnh, Ban chỉ đạo diễn tập huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Quốc phòng - An ninh cụm xã Lạc Đạo, Tân Quang, Thị trấn Như Quỳnh, Phòng Văn hoá Thông tin huyện năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Bật Khánh - TUV, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Cường - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ; đồng chí Trần Chu Đức - PBTHU, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Trong Ban thường vụ Huyện uỷ.

Cuộc diễn tập với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái Quốc phòng - An ninh, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ vững chắc cụm xã”.

          Ngày thứ nhất 31/8/2021, cuộc diễn tập bước vào các nội dung:  chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho LLVT từ thường xuyên lên cao, chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng - An ninh. Hội nghị Ban chỉ huy  Quân sự thị trấn với nội dung: nhận và ra lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang từ thường xuyên lên cao, quán triệt triển khai những công việc cần làm ngay cho Ban chỉ huy Quân sự và các thôn đội trưởng. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Quang với nội dung ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng - An ninh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang từ thường xuyên lên cao, bàn biện pháp lãnh đạo chỉ đạo và giải quyết các vụ tranh chấp khiếu kiện, gây rối làm mất an ninh chính trị, ổn định tình hình cơ sở. Hội nghị UBND xã Lạc Đạo mở rộng, với nội dung:  triển khai thực hiện nghị quyết đảng ủy xã vào trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng - An ninh, triển khai kế hoạch phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã trong việc giải tán đám đông gây rối, biểu tình, ổn định tình hình cơ sở. Ngay sau các hội nghị là phần thực binh A2 do Ban công an xã Tân Quang phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã thực hành đánh chiếm mục tiêu giải thoát con tin tại trường tiểu học Tân Quang. Phần thực binh A2 diễn ra thành công, đảm an toàn về người, vũ khí và phương tiện.

Hình ảnh: Giải thoát con tin

Ngày diễn tập thứ hai 01/9/2021 gồm: Hội nghị kỳ họp HĐND Thị trấn Như Quỳnh phiên họp bất thường với nội dung: quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp  trên, nghị quyết của Đảng ủy Thị trấn quyết nghị những chủ trương, biện pháp chuyển mọi hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Lạc Đạo mở rộng thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ điều chỉnh của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã. Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ. Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động  của Phòng Văn hoá Thông tin từ thời bình sang thời chiến.

Cũng trong ngày diễn tập thứ hai, các đại biểu và các đồng chí trong khung diễn tập đã chứng kiến phần thực binh đánh địch đổ bộ bằng đường không tại cánh đồng thôn Hướng Đạo do LLVT xã Lạc Đạo và thị trấn Như Quỳnh thực hiện. Phần thực binh diễn ra thành công, đảm bảo đúng kế hoạch, an toàn về người, vũ khí và phương tiện.

Hình ảnh: thực binh đánh đổ bộ bằng đường không

Đánh giá kết quả diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã Lạc Đạo, Tân Quang, Thị trấn Như Quỳnh và Phòng Văn hoá Thông tin huyện năm 2021, đồng chí Nguyễn Chí Nguyện - UVBTV HU, Thượng tá, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự  huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện biểu dương các đồng chí trong khung diễn tập đã khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện hoàn thành các nội dung diễn tập đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá khung diễn tập cụm xã  Lạc Đạo, Tân Quang, Thị trấn Như Quỳnh và Phòng Văn hoá Thông tin huyện năm 2021 hoàn thành tốt nghiệm vụ diễn tập, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Hình ảnh: khen thưởng cho các tập thể và cán nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập

Nhân dịp này chủ tịch UBND huyện đã biểu dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ cụm.

Quốc Toản - Đài truyền thanh