Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Lâm

Giải ngân trên 90 triệu đồng cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động và cho vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất kinh doanh.

Ngày 27.7.2021, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm đã tổ chức ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Quyết định số 23). Theo đó, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Lâm ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho vay vốn đối với Công ty TNHH giấy vở Long Thành (xã Lạc Hồng) số tiền 94.080.000 đồng để trả lương ngừng việc cho người lao động.

          Khách hàng này được vay vốn ưu đãi lãi suất 0%/năm, thời hạn vay dưới 12 tháng và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay. Đây là khách hàng đầu tiên trên địa bàn huyện Văn Lâm được vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 23. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm hiện đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Quyết định số 23. Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01.7.2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm đã tham mưu cho Ban Đại diện HĐQT và các tổ chức chính trị xã hội Huyện tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương chính sách  và cơ chế cho vay trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

          Theo quy định việc cho vay trả lương ngừng việc, cho vay trả lương phục hồi sản xuất: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên, trong thời gian từ ngày 01.5.2021 đến hết ngày 31.3.2022. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng, trong thời gian thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. Hy vọng rằng với nguồn vốn hỗ trợ từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Minh Hiền - NHCSXH