Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Văn Lâm

Sáng ngày 26.7, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên có cuộc làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Văn Lâm. Cùng dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Bật Khánh - TUV - Bí thư HU - Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bật Khánh - TUV - Bí thư HU - Chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và mục tiêu phấn đấu 6 tháng cuối năm2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện Văn Lâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa duy trì và phát triển kinh tế xã hội. Huyện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, chưa ghi nhận ca bệnh trên địa bàn. Thu ngân sách đạt gần 1.400 tỉ đồng, tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Hiện có gần 1.300 doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Công tác quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu được đẩy mạnh. Công tác cải cách hành chính 4 năm liên tiếp dẫn đầu tỉnh Hưng Yên. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, có nhiều đổi mới.

Thời gian tới huyện Văn Lâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, tiếp tục giải tỏa vi phạm theo Kế hoạch 93A. Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tích cực thực hiện mục tiêu xây dựng Văn Lâm thành đô thị loại 3 vào năm 2025.

Sau khi nghe huyện nhà báo cáo những nét nổi bật về thành tựu phát triển KTXH và xây dựng 6 tháng dầu năm đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm mà huyện nhà cần tập trung lãnh đạo trong thời gian tới đó là:

Ưu tiên triển khai đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa thực hiện hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển KTXH,  quan tâm bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của nhân dân. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo và chỉ đạo của TW, của tỉnh uỷ, UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19. Chủ động xây dựng và thực hiện có hiệu quả  công tác phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc. Huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân Văn Lâm tham gia vào công tác phòng chống dịch. Thực hiện các biện pháp kịp thời hỗ trợ cho các doanh  nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ổn định sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, tuyên truyền phổ biến và triển khai đồng bộ hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lâm lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 với cách thức đổi mới sáng tạo, thiết thực và hiệu quả.

Quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục rà soát sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng nêu rõ: Ban thường vụ huyện uỷ Văn Lâm cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt việc quản lý về đất đai, về môi trường;  bảo đảm an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội và tin tưởng với truyền thống anh hùng, cách mạng cùng với sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng lòng của nhân dân, huyện Văn Lâm sẽ phát triển ngày càng toàn diện, thực sự là trung tâm và động lực quan trọng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của tỉnh Hưng Yên trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Bật Khánh - TUV - Bí thư HU - Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ để đưa vào chương trình kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới với quyết tâm cao nhất. Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lâm lần thứ 25 đã đề ra, xây dựng huyện Văn Lâm đạt đô thị loại 3 vào năm 2025.

Thanh Huyền - Đài truyền thanh