Lắp đặt được 93% hệ thống đường ống cấp nước sạch nông thôn

Theo tổng hợp của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, đến nay, trên địa bàn huyện ta đã triển khai xây dựng, lắp đặt được 93% hệ thống đường ống cấp nước sạch đến khu dân cư.

Hiện nay, huyện có 05 đơn vị cấp nước sạch gồm: Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh Hưng Yên, nhà máy nước sạch Như Quỳnh, nhà máy nước sạch Chỉ Đạo, nhà máy nước sạch Xuân Hưng và nhà máy nước sạch An Sinh. Trong đó, có 04 nhà máy đã đi vào hoạt động, phục vụ cấp nước sạch cho người dân. Riêng nhà máy nước sạch An Sinh (Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Sinh) phạm vi cấp nước gồm các xã: Lạc Đạo, Minh Hải, Lạc Hồng và Việt Hưng. Việc thi công đặt đường ống nước của công ty tại các địa phương đã thực hiện đạt từ 75 đến 95%. Dự kiến trong tháng 7 bắt đầu cấp nước cho các xã trong vùng cấp nước của công ty. Việc phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng cấp nước sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ người dân trong huyện được dùng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế.

Trong thời gian tới, để 100% người dân trong huyện được dùng nước đạt quy chuẩn, việc tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các công trình cấp nước là rất quan trọng và cần sự vào cuộc tích cực của các địa phương, nhận thức đúng của người dân trong việc sử dụng nước, bảo đảm công trình sẽ hoạt động hiệu quả, bền vững.

Phạm Huyền - Đài truyền thanh