Kiểm tra khu cách ly tập trung của huyện

Chiều 08.7.2021, đồng chí Hoàng Thế Vĩnh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đi kiểm tra việc thực hiện cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của huyện. Cùng đi có lãnh đạo: văn phòng HĐND, UBND huyện và Trung tâm y tế huyện.

Qua kiểm tra thực tế và theo báo cáo của Ban điều hành cách ly phòng, chống dịch covid-19 huyện Văn Lâm: tình hình khu cách ly từ ngày 28.6 đến 8.7.2021 khu cách ly đã tiếp nhận 05 đợt với tổng số 37 công dân, kết thúc cách ly 01 công dân. Các công dân được quản lý hiện sức khỏe ổn định. Trong khu cách ly

thực hiện tốt việc giám sát sức khỏe, phân loại nguồn lây nhiễm để tổ chức bố trí phòng cách ly phù hợp; thực hiện lấy bệnh phẩm của công dân trong khu cách ly theo qui định; bên ngoài, bên trong phòng ở được vệ sinh thường xuyên và thực hiện phun khử khuẩn khu vực có công dân cách ly. Việc xử lý rác thải ở khu vực cách ly đảm bảo theo đúng qui định. Tại khu cách ly tổ chức nấu ăn hàng ngày đảm bảo tiêu chuẩn, vệ sinh an toàn thực phẩm; tình hình an ninh trong khu cách ly được bảo đảm tốt…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thế Vĩnh ghi nhận sự cố gắng của các đồng chí trong Ban điều hành cách ly phòng, chống dịch covid-19 của huyện trong thời gian qua. Đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện động viên cán bộ, nhân viên trong khu cách ly yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tuyên truyền vận động công dân thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch trong khu cách ly. Việc tổ chức nấu ăn tại chỗ trong khu cách ly đảm bảo đầy đủ định lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định. Khu cách ly vận hành bảo đảm cách ly công dân an toàn, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly…

Phạm Huyền - Đài truyền thanh