Miễn phí dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản mở tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, đồng thời hỗ trợ khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), giảm khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, NHCSXH miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền theo biểu phí dịch vụ tại hệ thống NHCSXH cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản mở tại NHCSXH từ ngày 1.6.2021 đến hết năm 2021 (trừ các trường hợp có thỏa thuận khác với khách hàng).

Hiện nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lâm đẩy mạnh tuyên truyền đến khách hàng về mở mới tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thanh toán của NHCSXH, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các dịch vụ tiện ích của ngân hàng.

Minh Hiền - NHCSXH