Huyện ta hoàn thành trên 90% tiến độ gieo cấy lúa xuân 2021 trong khung thời vụ

Vụ xuân năm nay toàn huyện gieo cấy trên 2.200 ha, trong đó gieo thẳng trên 1000 ha, chiếm gần 50 % diện tích, chủ yếu tập trung ở các giống lúa như: Thiên ưu 8, Đài thơm 8, TBR 279, Khang dân, và nếp các loại.

Tính đến ngày 3/3 toàn huyện gieo cấy đạt trên 90% diện tích, đối với 2 xã Lương Tài và Việt Hưng đã hoàn thành gieo cấy 100% diện tích trong trước tháng 3, Các xã cơ bản hoàn thành tiến độ gieo cấy là Đại Đồng, Chỉ Đạo, Minh Hải, các diện tích còn lại chủ yếu tập trung ở các xã có chân ruộng trũng, ruộng xen kẹt với đất công nghiệp và diện tích đất gieo mạ.

Để khẩn trương hoàn thành tiến độ gieo cấy lúa xuân trong đúng khung lịch thời vụ, Ban chỉ đạo gieo cấy huyện đề nghị các xã thị trấn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung gieo cấy xong trong khung thời vụ 5/3, để tiến hành chăm sóc cho kịp thời vụ sinh trưởng, phát triển của cây lúa, các ngành chuyên môn cần đảm bảo đủ nước phục vụ gieo cấy và tưới dưỡng cho lúa sau cấy, chuẩn bị bón lót, bón thúc sớm theo quy trình kỹ thuật của từng giống. Đồng thời tiến hành công tác diệt chuột theo kế hoạch, góp phần bảo vệ lúa xuân.

Quốc Toản – Đài TT