Thôn báo mời đấu giá quyền sử dụng 26 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại vị trí số 01 thôn Ngải Dương, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam phối hợp cùng Phòng Tài chính kế hoạch huyện Văn Lâm thông báo mời đấu giá : Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ởtại vị trí số 01 thôn Ngải Dương, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thông báo số 29/TB-ĐGVN ngày 18/01/2021

Trần Tùng