Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 -2025

Ngày 5.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh và 13 điểm cầu tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại điểm cầu huyện Văn Lâm có đồng chí Trần Chu Đức – PBTHU – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTVHU, BCH đảng bộ huyện, trưởng phó các phòng, ban, ngành, UBMTTQ, các đoàn thể chính rị xã hội huyện; bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng, uỷ viên BTV Đảng uỷ các xã, thị trấn ; chủ tịch, PCT HĐND, UBND, uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn; đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ cơ quan Đảng đoàn thể huyện và đảng bộ cơ quan chính quyền huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trực tiếp quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí nêu rõ: Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị khoa học, bài bản, công phu và chất lượng; thực sự là sản phẩm kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Chủ đề của Đại hội là: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững” vừa có tính kế thừa, vừa có tính phát triển, thể hiện được một tư duy chiến lược với tầm nhìn xa, phù hợp với quy luật vận động khách quan và xu thế phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ cũng đánh giá, phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; làm rõ những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; bài học kinh nghiệm; các quan điểm, định hướng phát triển và các khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới. Cùng với đó là nhiệm vụ và giải pháp đối với từng lĩnh vực như: Phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; đẩy mạnh cải cách tư pháp; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ…

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng trực tiếp quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được xây dựng bám sát chủ đề Đại hội, mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá để triển khai thực hiện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt nghiêm túc, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và căn cứ vào Nghị quyết, Chương trình hành động xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức triển khai thực hiện với lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể..

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, phổ biến Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15.12.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thông qua việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 không những giúp cho cán bộ, đảng viên phải nắm chắc, sâu sắc các nội dung của nghị quyết, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân ở từng vị trí công tác, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra.

Quốc Toản