Bán đấiu giá quyền sử dụng đất tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm

Trung tâm đấu giá tài sản - sở Tư Pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức bán đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng 23 xuất đất để xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch thôn Trịnh Xá và thôn Cát Lư, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm.

Công văn số: 390/TTĐGTS ngày 08/10/2020 về bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm

Phòng Tài chính kế hoạch