Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) nhằm đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Thực hiện mục tiêu trên, tỉnh, ngành chức năng và các đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện các giải pháp về quy hoạch, thu hút nhà đầu tư xây dựng hạ tầng CCN.

Cụm công nghiệp Minh Khai (Văn Lâm) thu hút nhiều dự án đầu tư

Thực hiện quy hoạch phát triển CCN, Sở Công Thương đã phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thu hút đầu tư thành lập CCN và triển khai các dự án đầu tư hạ tầng đồng bộ CCN. Đến nay, trong các CCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 535 dự án đầu tư vào CCN; có 4 cụm đạt tỷ lệ lấp đầy 100%; 2 cụm đạt tỷ lệ lấp đầy 50-80% diện tích; 6 cụm đã thu hút được các dự án đầu tư đạt tỷ lệ lấp đầy 30%. Năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 2 CCN được thành lập là CCN Minh Hải 1 (Văn Lâm) và CCN Quảng Lãng – Đặng Lễ (huyện Ân Thi). Hiện nay, Sở Công Thương đã hoàn thành thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập 8 CCN và đang trong thời gian thẩm định hồ sơ thành lập 6 CCN. Dự kiến đến hết năm 2020, toàn tỉnh sẽ thành lập và đưa vào hoạt động được 17 CCN.

Việc triển khai thực hiện phát triển CCN trong thời gian qua đã đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên việc thu hút nhà đầu tư xây dựng CCN, thu hút dự án, các hộ sản xuất vào CCN còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu do đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN chưa hấp dẫn các nhà đầu tư, nhu cầu vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi chậm, việc di dời các hộ sản xuất tại các làng nghề gây ô nhiễm môi trường vào cụm công nghiệp gặp khó khăn. 

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, tỉnh đã ban hành một số chính sách nhằm hỗ trợ đầu tư, phát triển CCN. Trong đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, tỉnh có cơ chế hỗ trợ 100% chi phí lập quy hoạch chi tiết CCN nhưng không quá 1 tỷ đồng mỗi cụm. Hỗ trợ 100% chi phí đầu tư đường giao thông trục chính đến hàng rào CCN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 1km...

Đối với xây dựng đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước nội bộ, mức hỗ trợ là 100 triệu đồng/ha theo quy hoạch chi tiết và không quá 5 tỷ đồng mỗi CCN. Hệ thống xử lý nước thải, chất thải tập trung được hỗ trợ 50% theo dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không quá 5 tỷ đồng mỗi CCN. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời vào CCN được hỗ trợ 100% kinh phí lập dự án đầu tư cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong làng nghề, khu dân cư di dời vào CCN. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khi thực hiện di dời dự án vào CCN được hỗ trợ 50% chi phí di dời hợp pháp, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng đối với một cơ sở… Cùng với đó, ngày 3.7.2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh. Quy chế nhằm thực hiện cơ chế quản lý một đầu mối, tránh chồng chéo, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư sản xuất, kinh doanh trong CCN.

Với việc ban hành một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển CCN; quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh sẽ là động lực để thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đầu tư phát triển hạ tầng CCN nhằm tạo quỹ đất sạch có hạ tầng hoàn chỉnh để thu hút các nhà đầu tư; bảo đảm các vấn đề về môi trường, nhu cầu phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách.

baohungyen.vn