6 tháng đầu năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện tiếp nhận 3.544 hồ sơ

6 tháng đầu năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết 3.544 hồ sơ (trong đó có 11 hồ sơ tiếp nhận online), trả 3.194 hồ sơ bao gồm trả đúng hạn 3.041 hồ sơ, trả lại công dân do không đủ điều kiện giải quyết là 144 hồ sơ.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện Văn Lâm trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, kết quả đã thực hiện trả kết quả được 52 hồ sơ,  mang lại hiệu quả cao hơn trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp với Đài truyền thanh huyện tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4 trong việc giải quyết TTHC. Bên cạnh đó còn phối hợp với Trung tâm Viễn thông Hưng Yên ký hợp đồng sử dụng Biên lai điện tử. Việc áp dụng Biên lai điện tử vào giải quyết TTHC nhằm công khai minh bạch hơn đối với việc thu phí lệ phí trong giải quyết TTHC. Cũng như giảm thời gian giải quyết công việc của cán bộ thực hiện thu phí, lệ phí và việc báo cáo với cơ quan thuế.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều công dân, tổ chức chưa quen với việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, do hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng đều trong dân cư, trình độ tin học của người dân còn hạn chế; một số doanh nghiệp tổ chức cập nhật chưa đầy đủ nội dung, ý nghĩa của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 nên tỷ lệ người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích  còn rất thấp. Vì vậy, khi cần giải quyết TTHC, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân thường lựa chọn cách tiếp cận truyền thống là đến trực tiếp cơ quan chức năng hoặc sử dụng các mối quan hệ thân quen để thực hiện.

Để hoạt động có hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về các dịch vụ công trực tuyến; công tác cải cách TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm bớt thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đối với các xã, thị trấn; cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử của huyện, nhất là phần mềm Một cửa điện tử phục vụ việc tiếp nhận và giải quyết TTHC.Đồng thời, thực hiện khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc liên hệ giải quyết TTHC.

Hồng Phấn

Đài truyền thanh