Xã Lạc Hồng nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Lạc Hồng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được chấn chỉnh, hoạt động có nề nếp, đã kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính, đem lại sự hài lòng cho tổ chức và cá nhân đến làm việc.

Để làm tốt công tác cải cách hành chính, UBND xã Lạc Hồng đã ban hành các văn bản và tổ chức các cuộc họp chuyên đề về cải cải hành chính; triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính vào các cuộc giao ban mở rộng. Nêu cao tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ làm công tác cải cách hành chính.  Đồng  thời rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã  được thực hiện niêm yết, công khai dưới dạng treo bảng gắn trên tường. Vị trí đặt bảng thích hợp để cá nhân dễ đọc, dễ tiếp cận, có thể tìm hiểu trao đổi, ghi chép, tra cứu; Bên cạnh đó phòng một cửa của xã Lạc Hồng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc như: máy tính, máy in, máy photocopi, điện thoại, tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc, phân công 5 cán bộ chuyên môn để hướng dẫn người dân rõ ràng và trả kết quả cụ thể theo từng lĩnh vực. Đẩy mạnh ứng dụng phần mền một cửa điện tử và quản lý văn bản đưa góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính được đảm bảo,chính vì vậy việc giải quyết thủ tục nhanh gọn tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân.

Anh Đỗ Văn Tuấn thôn Quang Trung đến xin xác nhận sơ yếu lí lịch cho biết:

Trích lời “Vài năm gần đây tôi thấy liên hệ làm việc với UBND xã rất thoải mái, các đồng chí cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo, hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, tôi rất hài lòng”

Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Lạc Hồng đã tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền được trên 8000 hồ sơ, thuộc các lĩnh vực như tư pháp, lao động thương binh xã hội, môi trường, đất đai…100% hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn, trong đó có 15 % hồ sơ giải quyết trước hạn, và rút ngắn được 20% thời gian giải quyết  so với trước đây.

Hồng Phấn

đài truyền thanh