BHXH huyện Văn Lâm, nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế

Phát triển đối tượng BHYT được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành BHXH. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu thu hút người dân tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi của BHYT.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc khẳng định vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT, nhất là BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Qua đó, giúp người dân hiểu sâu hơn về chế độ, chính sách BHYT, BHXH; đồng thời, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình BHXH, BHYT thuộc các đối tượng cận nghèo, học sinh, sinh viên. Một trong những nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả là triển khai nhiều hoạt động nhằm phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn, bảo đảm sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội  huyện cũng tổ chức, quản lý tốt việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và đảm bảo đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế; tăng cường và thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế. Hiện nay, thủ tục hành chính tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện đã được rút ngắn cả về số lượng và thời gian giải quyết. Cụ thể, về thủ tục hành chính giảm trên 40%, số lượng hồ sơ giảm 60 %; về chỉ tiêu trên tờ khai, biểu mẫu giảm 70 %; về quy trình, thao tác thực hiện giảm trên 50 %. Việc thực hiện liên thông thủ tục khai sinh - hộ khẩu - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi cũng được rút ngắn từ 30 ngày xuống còn dưới 10 ngày

Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nên việc huy động người dân tham gia BHYT đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến hết tháng 9 năm 2019, toàn huyện có 123 nghìn người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ trên 98 %, tăng 8% người so với cùng kỳ năm 2018 . Trong đó, Thị trấn Như Quỳnh và xã Lạc Đạo có tỷ lệ bao phủ cao đạt trên 95%.

Hồng Phấn

đài truyền thanh