Thông báo niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2018

Căn cứ kết quả xét tuyển về điểm học tập, điểm tốt nghiệp và kết quả điểm phỏng vấn (ngày 16/02/2019) của các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2018.

Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Văn Lâm năm 2018 thông báo: Nội dung thông báo số 10/TB-HĐXT ngày 19/01/2019

Phòng Nội vụ