Các khu công nghiệp của Hưng Yên thu hút thêm 20 dự án đầu tư

Trong quý II, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh đã tiếp nhận, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 14 dự án đầu tư, trong đó có 7 dự án trong nước và 7 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 565 tỷ đồng và 24 triệu USD.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm có thêm 20 dự án đăng ký đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh, trong đó có 8 dự án trong nước và 12 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 600 tỷ đồng và 47,2 triệu USD. 
 
Các dự án đầu tư trong 6 tháng đầu năm tập trung vào các lĩnh vực như cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp linh kiện điện, điện tử; dệt may và các sản phẩm phụ trợ ngành dệt may.
 
* Theo đánh giá của Ban Quản lý các KCN tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, Bàn hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên tiếp tục duy trì và hoạt động có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm đã hỗ trợ 4 nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục hành chính đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp trong thời gian 3 ngày, rút ngắn 15 ngày làm việc so với quy định của pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh.

Đào Ban

baohungyen.vn