Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm: Triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Ngày 17/8/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Quyết định này có hiệu lực từ 10/10/2023.

Ngay khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm đã chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tuyên truyền, rà soát, tổng hợp danh sách và phê duyệt danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều vay vốn.

Căn cứ hồ sơ vay vốn được UBND cấp xã xác nhận gửi Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, ngày 10/10/2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm đã thực hiện giải ngân khoản vay đầu tiên chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Chính phủ với số tiền 100 triệu đồng, lãi suất 6,6%/năm, thời hạn cho vay 36 tháng.

Cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù là một chính sách nhân văn, nhân đạo, khẳng định sự chung tay của Nhà nước và xã hội trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, từng bước xóa bỏ kỳ thị, xa lánh của xã hội đối với người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ có những điều kiện thuận lợi để sớm tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, khi chính sách tín dụng này được ban hành sẽ khuyến khích được các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù để tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, phát triển quy mô sản xuất, qua đó cũng tạo thêm được nhiều việc làm.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm sẽ tiếp tục phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, tổng hợp nhu cầu để triển khai cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Chính phủ, góp phần giảm tỷ lệ tái phạm, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, đối tượng được vay vốn là người chấp hành xong án phạt tù bao gồm người chấp hành xong thời hạn chấp hành án phạt tù đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù quy định tại Luật Thi hành án hình sự và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá quy định tại Luật Đặc xá; Cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù. 

Điều kiện vay vốn

- Điều kiện vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn; có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công an cấp xã lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 05 năm.

- Điều kiện vay vốn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh: Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù đáp ứng các điều kiện nêu trên và ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động; có phương án vay vốn và được UBND cấp xã nơi thực hiện phương án xác nhận.

Quyết định nêu rõ, người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh quy định ở trên phải thuộc trường hợp không còn dư nợ tại NHCSXH đối với các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng vốn vay để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo quy định của pháp luật thì mới đủ điều kiện để vay vốn.

Phương thức cho vay

- Đối với người chấp hành xong án phạt tù: Thực hiện phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của người chấp hành xong án phạt tù là người đứng tên vay vốn và giao dịch với NHCSXH. Trường hợp trong hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật thì người chấp hành xong án phạt tù trực tiếp đứng tên vay vốn tại NHCSXH. NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội.

- Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh: NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp.

Mục đích sử dụng vốn vay

Đối với vay vốn để đào tạo nghề: Chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chi phí này bao gồm: Tiền học phí; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập; chi phí ăn, ở, đi lại.

- Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm: Chi phí để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm gồm chi phí cho việc thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Mức vốn cho vay

- Đối với vay vốn để đào tạo nghề: Mức vốn cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù.

- Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù. Với cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

Lãi suất cho vay: Quyết định nêu rõ, lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

 

Thu Hường - NHCSXH