Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội

Tải về và xem toàn bộ Công văn tại đây.

Ngô Khuyên