Triển khai, thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Văn Lâm

Tải về và xem toàn bộ Kế hoạch tại đây.

Ngô Khuyên