Triển khai 1 số nhiệm vụ về Phổ biến giáo dục pháp luật

Tải về và xem toàn bộ tại đây.

Ngô Khuyên