Văn Lâm tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023 và biểu dương gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu thảo hiền” giai đoạn 2018 - 2023

Sáng 11/8, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023 và biểu dương gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” giai đoạn 2018 - 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên; đồng chí Nguyễn Bật Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu được khen thưởng, vinh danh.

Qua 20 năm tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã khẳng định rõ vai trò là tổ chức liên minh chính trị, chủ trì trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự là ngày hội của toàn dân, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện.

Từ năm 2003 - 2023, toàn huyện có trên 10.000 lượt gia đình được công nhận “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu thảo hiền” các cấp; có trên 99% số làng đạt danh hiệu “Làng văn hoá”; 95,7% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Hỗ trợ xây mới 113 ngôi nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, giúp sửa chữa nhà cho trên 700 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 1,42%. Cùng với đó, đã huy động xã hội hoá và nhân dân ủng hộ được trên 1.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 8/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 13/79 khu dân cư đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bật Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương những thành tích MTTQ Việt Nam các cấp và các tầng lớp nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới yêu cầu MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần bám sát nhiệm vụ cính trị, thực tiễn tại địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng thực hiệ chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên tuyên truyền về phong trào xây dựng gia đình văn hóa, gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức để Ngày hội đại đoàn kết thực sự là ngày hội của toàn dân, qua đó thu hút đông đảo Nhân dân ở các địa bàn dân cư tham gia. Thông qua ngày hội, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và phát triển địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động. Tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và bám sát yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Triển khai toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành chức năng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các Tổ hòa giải ở cơ sở.

Nhân dịp này, Hội nghị biểu dương, khen thưởng 30 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong 20 năm phối hợp triển khai tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023; vinh danh 80 gia đình “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu thảo hiền” tiêu biểu trong toàn huyện.

Thanh Hà - Trung tâm VH&TT