Ban Tổ chức Huyện ủy sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 31/7, Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Lâm tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Huy Cường - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lưu Trường Giang - chuyên viên Phòng bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, theo dõi huyện; đồng chí Nguyễn Bật Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Chu Đức - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ban Tổ chức Huyện ủy và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng từ huyện đến cơ sở đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và cơ sở triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành sơ kết, đánh giá; tham gia vào dự thảo nhiều văn bản quan trọng của Trung ương, Tỉnh ủy; quán triệt, triển khai và tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các Quy định, Thông báo, Quyết định, Kế hoạch… và nhiều văn bản chỉ đạo khác. Kết nạp được 76 đảng viên mới, đứng thứ 2 toàn tỉnh về số lượng quần chúng được kết nạp vào đảng, trong đó có 05 đảng viên mới là học sinh lớp 12 các trường THPT, 02 công nhân trong đơn vị Kinh tế tư nhân; thực hiện việc chuyển giao các tổ chức đảng của các Ngân hàng Thương mại theo quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Cùng với đó, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên; tập thể, cá nhân lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; công tác đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Quy định 540-QĐ/TU của Tỉnh ủy. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch 102-KH/HU về việc tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Đến nay, đã có 13 Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức Hội thi.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Huyện ủy đã thẩm định, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2022, 5 năm (giai đoạn 2018-2022); trong thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả" giai đoạn 2021-2025; thẩm định, tham mưu cấp ủy trình Thường trực Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/2, 19/5/2023 cho 185 Đảng viên; truy tặng Huy hiệu Đảng cho 02 đồng chí… và nhiều kết quả quan trọng khác.

6 tháng cuối năm 2023, Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện tốt, kịp thời các Chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2023; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về tổ chức bộ máy, cán bộ, chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổ chức đảng, đảng viên theo quy định và sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục phối hợp làm tốt hơn  nữa công tác tạo nguồn và bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân nhằm hoàn thành chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Phối hợp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình, ý kiến kiến nghị, phản ánh, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân về kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo đồng thuận trong nhân dân, nâng cao quyết tâm chính trị cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các nhiệm vụ khác.v.v…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt một số văn bản quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Quy định số 320-QĐ/HU ngày 15/5/2023; Quy định số 319-QĐ/HU ngày 15/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về luân chuyển cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện.v.v…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bật Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; tiếp tục bám sát Chương trình làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tập trung nghiên cứu, tham mưu có chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác tổ chức, cán bộ trong toàn Đảng bộ huyện. Đồng thời, tham mưu  Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt, triển khai, cụ thể hóa, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Làm tốt công tác đánh giá cán bộ hàng tháng theo Quy định số 540-QĐ/TU của Tỉnh ủy. Làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; thực hiện nghiêm quy định về rà soát, phát hiện, giúp đỡ, sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân… và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Thanh Hà - Trung tâm VH&TT