Ban Tuyên truyền vận động, bồi thường GPMB các dự án huyện tổ chức cuộc họp tháng 8

Ngày 4/8/2023, Ban Tuyên truyền vận động, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án huyện tổ chức cuộc họp tháng 8 nghe các tổ báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ Tuyên truyền vận động, bồi thường GPMB trong thời gian qua, định hướng một số nội dung trọng tâm của công tác tuyên truyền, vận động trong thời gian tiếp theo. Đồng chí Phạm Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, kiêm Trưởng Ban chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đã nghe báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và nghe các tổ báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án tập trung cao trong năm 2023; nêu những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, năm 2023 có 13 dự án cần tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó có một số dự án lớn như: Dự án đường Vành đai 4, diện tích 100 ha; dự án Khu đô thị Đại An (Tân Quang, Như Quỳnh), diện tích 134,78ha; dự án Cụm Công nghiệp Minh Khai 52,34ha; dự án xây dựng đường ĐH.15 kéo dài từ ĐH.13 đến Cụm công nghiệp Minh Khai 13,37ha; dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.385 đoạn km3+150 đến km7+750 (Như Quỳnh - Dốc Nghĩa) 10,8ha vv… Do làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều cách làm linh hoạt, Ban tuyên truyền GPMB các dự án huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tới từng hội viên, đoàn viên. Đồng thời phát huy cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu đi đầu thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho dự án một cách nhanh nhất. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện và các xã thị trấn; tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như: Zalo, Youtube; Facebook, trang Văn Lâm ngày mới, Cổng thông tin điện tử của huyện, mở rộng tuyên truyền trên báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Đến nay, việc bàn giao mặt bằng của nhiều dự án đã đạt kết quả cao. Đối với dự án đường Vành đai 4, đã thu hồi đất nông nghiệp của 1.082 hộ, kiểm kê được 1.063 hộ, trả tiền được 1.023/1.033 hộ, đạt tỷ lệ 99%; đất sản xuất kinh doanh đã có 5 doanh nghiệp bàn giao mặt bằng diện tích 4,3ha; đã kiểm kê được 795/825 ngôi mộ, di chuyển được 664 ngôi, trình thẩm định phương án di chuyển 722 ngôi; tổng diện tích đất đã GPMB 55,2ha, bằng 80,5% diện tích đường; đất tái định cư, mở rộng nghĩa trang, di chuyển cột điện đang rà soát để ban hành Thông báo thu hồi đất; đã phê duyệt tổng mặt bằng khu tái định cư Lạc Đạo, mở rộng nghĩa trang và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Lạc Hồng. Đối với Khu Đô thị Đại An, đã kiểm kê xong 100%; phê duyệt phương án 976 hộ, quyết định thu hồi đất 125,83/134,65ha; trả tiền 903 hộ với diện tích 120,8/134,65ha, UBND tỉnh đã giao đất lần 1, diện tích 97,65ha.

Tuy nhiên vẫn còn có những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng: Đối với Dự án đường Vành đai 4, nhiều hộ dân phải tái định cư, số lượng mộ nhiều, trong khi đó tiến độ cần triển khai thực hiện gấp; có 13 doanh nghiệp bị ảnh hưởng diện tích khoảng 9,3ha, trong đó có 2 doanh nghiệp phải GPMB 100%, 8/13 doanh nghiệp đề nghị bố trí quỹ đất để di chuyển nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể. Một số dự án khác thì thiếu hồ sơ, thủ tục, chưa điều chỉnh quy hoạch của dự án làm căn cứ kiểm kê đất, tài sản.v.v…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên truyền, vận động, bồi thường GPMB các dự án huyện nhấn mạnh: Xác định công tác GPMB các dự án là một trong những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của huyện nhà. Để khắc phục những tồn tại và khó khăn nhằm tiếp tục triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện trong thời gian tới đạt kết quả cao, nhất là đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm của quốc gia, huyện đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh hướng dẫn cụ thể về việc thu hồi đất để di chuyển doanh nghiệp. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn còn thiếu thủ tục, hồ sơ thì khẩn trương hoàn thiện. Ban tuyên truyền, vận động huyện; các phòng, ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp tham mưu các công việc tiếp theo. Đồng thời tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp GPMB đối với đất ở, đất tái định cư, mở rộng nghĩa trang, di chuyển doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

 

Thanh Huyền - TTVH&TT