Họp triển khai công tác kiểm tra CCHC, PAPI

Thực hiện Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND huyện Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC và công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2023

Ngày 05/7/2023, Đoàn kiểm tra Công tác CCHC và công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2023 tổ chức cuộc họp nhằm triển khai, quán triệt, phương pháp và phân tổ kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ. Đoàn kiểm tra chia làm 02 tổ, tiến hành kiểm rta đối với 09 đơn vị (trong đó có 02 phòng chuyên môn, 06 xã và Bộ phận một cửa huyện). Thời gian thực hiện từ ngày 18/7/2023 đến ngày 21/7/2023. 

Chỉ đạo đồng chí Hoàng Thế Vĩnh - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng đoàn kiểm tra đã quán triệt với các thành viên đoàn việc đảm bảo chất lượng, thời gian, nội dung theo quy định.

Hình ảnh: tại hội nghị

 

 

Ngô Khuyên