Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 11 đồng chí Đảng viên tại Đảng bộ xã Việt Hưng

Sáng 21/7/2023, Đảng bộ xã Việt Hưng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 11 đồng chí đảng viên đươc nhận Huy hiệu Đảng đợt 3/2 và 19/5/2023. Dự Lễ và trao tặng Huy hiệu Đảng có đồng chí Lê Thị Phương Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Thường vụ phụ trách xã; các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy.

Đợt này, Đảng bộ xã Việt Hưng có 11 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó: Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng có 3 đồng chí; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng có 05 đồng chí; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng có 01 đồng chí; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng có 02 đồng chí.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí  Lê Thị Phương Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 11 đồng chí đảng viên. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện mong muốn các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng lần này tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, dìu dắt lớp đảng viên trẻ phát huy truyền thống cách mạng ra sức rèn luyện phấn đấu, góp phần đưa xã Việt Hưng thực hiện thắng lợi các nghị quyết mà đảng bộ xã đã đề ra, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Quốc Toản - Trung Tâm VH&TT