Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 440/UBND-VP
Ngày ban hành 15/05/2021
Trích yếu VV thực hiện kết luận của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-10 theo Thông báo số 625/TB-BYT ngày 10/5/2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Văn Lâm
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 440.pdf
°
585 người đang online