Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1284/UBND-VP 15/12/2020 VV đảm bảo phục vụ kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
1280/UBND-TNMT 14/12/2020 VV đôn đốc hoàn thành phương án dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp
1209/UBND-ATGT 23/11/2020 VV triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT các tháng cuối năm 2020
1105/UBND-VHTT 15/10/2020 VV triển khai sử dụng Hệ thống Quản lý văn bàn và điều hành mới
1377/QĐ-UBND 14/10/2020 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2020
1375/QĐ-UBND 13/10/2020 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Văn Lâm
1903/QĐ-CTUBND 12/10/2020 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Văn Lâm
1373/QĐ-UBND 09/10/2020 Quyết định về việc phê duyệt nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiên chi trả cho đối tướng thôi việc theo Nghị định số 29/2012/NQĐ-CP ngày 12/04/2012
1372/QĐ-UBND 09/10/2020 Quyết định về việc công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2020
1356/QĐ-UBND 08/10/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm
1357/QĐ-UBND 08/10/2020 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số - kHHGĐ huyện Văn Lâm
1083/UBND-LĐTBXH 07/10/2020 VV đẩy mạnh truyền thông Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020
1086/UBND-BQL 07/10/2020 VV chấp thuận ký bổ sung hợp đồng thi công xây dựng công trình Đường nối Khu di tích quốc gia Chùa Nôm, tỉnh Hưng YÊn với Cụm di tích quốc gia Kinh Dương Vương, tỉnh Bắc Ninh
939/UBND-TNMT 19/08/2020 VVV báo cáo kết quả thực hiện QHSDĐ thời ký 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất để lập QHSD đất thời kỳ 2021-2030
938/UBND-YT 18/08/2020 Vv triển khai ngay các nhiệm vụ phòng, chống Covid-19
1 2 3 4 5 
°
605 người đang online