Tình hình giải quyết hồ sơ

  Công khai gửi nhận văn bản

  Danh sách văn bản
  Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  1076/UBND-TNMT 27/09/2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
  144/KH-UBND 26/09/2022 Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn huyện Văn lâm
  1918/QĐ-UBND 19/09/2022 Quyết định việc thành lập Ban quản lý dự án lập Kế hoạch SDĐ năm 2023 huyện Văn Lâm
  1026/UBND-LĐTBXH 14/09/2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
  129/KH-UBND 23/08/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến" , "tự chuyển hóa"
  01/2022/QĐ-UBND 18/08/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Văn Lâm
  113/KH-UBND 21/07/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác làng mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025"
  74/NQ-HĐND 14/07/2022 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022
  108/KH-UBND 13/07/2022 Kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà người có công, gia đình liệt sĩ; viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày TB-LS
  102/KH-UBND 29/06/2022 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, GDPL trên địa bàn huyện Văn Lâm
  427/TB-UBND 23/06/2022 Thông báo công bố, công khai kế hoạch sủ dụng đất năm 2022 huyện Văn Lâm
  97/KH-UBND 16/06/2022 Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn huyện Văn Lâm
  602/UBND-VP 02/06/2022 V/v tăng cường đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
  601/UBND-VP 02/06/2022 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
  805/QĐ-UBND 23/05/2022 Quyết định về việc công nhận hạng trường năm học 2021-2022
  1 2 3 4 5 6    
  °
  623 người đang online