Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1139/UBND-VP 01/10/2021 Về việc rà soát các trường hợp đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 15/9-30/9/3021
1118/QĐ-UBND 26/08/2021 Quyết định về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
885/UBND-GDĐT 24/08/2021 VV phương án khai giảng năm học mới 2021-2022 và tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19
117/KH-UBND 24/08/2021 Kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" huyện Văn Lâm giai đoạn 2021-2025
109/KH-UBND 19/08/2021 Kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến phong trào thi đua "Nâng cao Chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính SIPAS và Chỉ số nâng cao HQQT và HCC huyện Văn Lâm gđ 2021-2025
110/KH-UBND 16/08/2021 Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021) 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh , 25 năm tái lập tỉnh Hưng yên trên địa bàn huyện Văn Lâm
111/KH-UBND 16/08/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025"
822/UBND-LĐTBXH 09/08/2021 V/v triển khai Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/7/2021 của huyện
799/UBND-VHTT 04/08/2021 V/v tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên không gian mạng
787/UBND-TNMT 02/08/2021 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn huyện
786/UBND-VP 01/08/2021 VV thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19
101/KH-UBND 30/07/2021 Kế hoạch triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người LĐ và SDLĐ khó khăn do dịch Covid-19
891/QĐ-UBND 23/07/2021 VV kết thúc cách ly y tế đối với số công dân đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung Khách sạn Á Đông trên địa bàn xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm
01/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
02/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện Văn Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
1 2 3 4 5 6    
°
447 người đang online