Tình hình giải quyết hồ sơ

  Công khai gửi nhận văn bản

  Danh sách văn bản
  Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  891/QĐ-UBND 23/07/2021 VV kết thúc cách ly y tế đối với số công dân đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung Khách sạn Á Đông trên địa bàn xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm
  01/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
  02/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện Văn Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
  15/NQ-HĐND 07/07/2021 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021
  128/BC-UBND 25/05/2021 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện bộ giải pháp công nghệ hỗ trợ phòng, chống và truy vết Covid-19 trong tình hình mới
  127/BC-UBND 24/05/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021
  125/BC-UBND 20/05/2021 Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện phân loại, xử lý rác thảo hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn huyện Văn Lâm
  122/BC-UBND 19/05/2021 Báo cáo về việc đánh giá tổng hợp biến động về giá đất thị trường
  120/BC-UBND 19/05/2021 Báo cáo thực hiện tổng kết thi hành Luật đất đai và xây dựng dự án Luật đất đai (sửa đổi)
  119/BC-UBND 18/05/2021 Báo cáo tình hình triển khai công tác thu hồi đất, GPMB và xem xét, chấp thuận hỗ trợ thưởng tiến độ đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi để thực hiện dự án Khu đô thị Đại An tại Thị trấn Như Quỳnh và xã Tân Quang, huyện Văn Lâm
  448/UBND-VP 17/05/2021 VV tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  446/UBND-TNMT 17/05/2021 VV tăng cường quản lý,xử lý rác thải, giảm thiểu ÔNMT trên địa bàn huyện
  441/UBND-VHTT 17/05/2021 VV cung cấp thông tin cán bộ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  117/BC-UBND 16/05/2021 báo cáo thực hiện bộ giải pháp công nghệ hỗ trợ phòng, chống và truy vết Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Văn Lâm
  440/UBND-VP 15/05/2021 VV thực hiện kết luận của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-10 theo Thông báo số 625/TB-BYT ngày 10/5/2021
  1 2 3 4 5 6    
  °
  592 người đang online