Tình hình giải quyết hồ sơ

  Công khai gửi nhận văn bản

   

   LayYKien

   

  Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

  Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết

  Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

  Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
  °
  684 người đang online