STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 76;#UBND huyện Văn Lâm 76;#UBND huyện Văn Lâm
1Nguyễn Bật KhánhChủ tịch UBND huyện02213 985 079nguyenkhanh@hungyen.gov.vn
2Đỗ Thế PhúcPhó chủ tịch HĐND huyện02213 985 229dtphuc@hungyen.gov.vn
3Nguyễn Văn ThủyPhó Chủ tịch UBND Huyệnnvthuy@hungyen.gov.vn
4Trần Văn LâmPhó Chủ tịch UBND Huyện02213 985 077tvlam@hungyen.gov.vn
5Ngô Thị KhuyênChuyên viên02213 985 669ngokhuyen@hungyen.gov.vn
6Nguyễn Đức HàoChánh văn phòng HĐND - UBND02213 985 868ndhao@hungyen.gov.vn
7Trương Văn HậuPhó chủ tịch HĐND huyệntvhau@hungyen.gov.vn
8Đỗ Thị NgàPhó chánh văn phòng HĐND -UBND huyện02213 986 998dtnga@hungyen.gov.vn
9Lê Thế AmPhó chánh văn phòng HĐND -UBND huyện02213 985 076ltam@hungyen.gov.vn
10Lê Văn HồngPhó chánh văn phòng HĐND -UBND huyệnlvhong@hungyen.gov.vn
11Hoàng Thị BắcChuyên viên02213 985 074htbac@hungyen.gov.vn
12Dương Thị Phương LiênChuyên viêndtplien@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 89;#Phòng Nội vụ 89;#Phòng Nội vụ
13Hoàng Thế VĩnhTrưởng phònghtvinh@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 90;#Phòng Tài chính kế hoạch 90;#Phòng Tài chính kế hoạch
14Khương Văn DươngTrưởng phòngkvduong@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 91;#Phòng Kinh tế hạ tầng 91;#Phòng Kinh tế hạ tầng
15Đỗ Hoàng TùngTrưởng phòngdhtung@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 92;#Phòng Tài nguyên môi trường 92;#Phòng Tài nguyên môi trường
16Đặng Duy SơnTrưởng phòngddson@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 93;#Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 93;#Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
17Đào Quang HuyTrưởng phòngdqhuy@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 94;#Phòng Giáo duc và đào tạo 94;#Phòng Giáo duc và đào tạo
18Trần Văn HoạchTrưởng phòngtvhoach@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 95;#Thanh tra huyện 95;#Thanh tra huyện
19Nguyễn Ngọc ThụChánh thanh tra huyệnnnthu@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 96;#Phòng Văn hóa thông tin 96;#Phòng Văn hóa thông tin
20Hoàng Hữu NamTrưởng phònghhnam@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 97;#Phòng Tư Pháp 97;#Phòng Tư Pháp
21Trịnh Đình ThiTrưởng phòngtdthi@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 98;#Phòng Y tế 98;#Phòng Y tế
22Nguyễn Mạnh HuyTrưởng phòngnmhuy@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 99;#Phòng Lao động thương binh và xã hội 99;#Phòng Lao động thương binh và xã hội
23Đào Thị Phương HoaTrưởng phòngdtphoa@hungyen.gov.vn
°
757 người đang online