Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Tình hình giải quyết hồ sơ
Công khai gửi nhận văn bản

Họp phân công nhiệm vụ chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng chấm điểm... (29/09/2023)

Thực hiện Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND huyện Văn Lâm về việc thành lập Tổ chấm điểm xác định các chỉ số: Cải cách hành chính, Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công;...

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Văn Lâm
263 người đã bình chọn
°
313 người đang online