Thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

Đăng ngày 26 - 01 - 2024
100%

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-SNV ngày 31/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc UBND huyện Văn Lâm; công văn số 1558/SNV-XDCQ ngày 08/11/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc thống nhất phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Văn Lâm năm 2023.

 

UBND huyện Văn Lâm ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Văn lâm năm 2023 như sau: chi tiết Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 25/01/2024 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Văn Lâm năm 2023

Tin mới nhất

Lãnh đạo huyện Văn Lâm đến thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện(19/02/2024 3:23 CH)

Văn Lâm tiếp tục triển khai Chỉ thị 40-CT/TW đảm bảo hiệu quả, thiết thực đối với đời sống nhân...(19/02/2024 3:16 CH)

Văn Lâm: Tổ chức hoạt động thể thao Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024(16/02/2024 3:16 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm thực hiện tốt tín dụng chính sách góp...(11/01/2024 1:23 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm thực hiện hiệu quả cho vay hỗ trợ tạo...(18/12/2023 12:25 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo...(14/11/2023 2:08 CH)

°
21 người đang online