Thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

KẾ HOẠCH Khắc phục một số tồn tại, hạn chế các chỉ số cải cách nền hành chính năm 2023 và duy trì, cải thiện, nâng cao năm 2024

Đăng ngày 24 - 01 - 2024
100%

Thực hiện Công văn số 1706/SNV-CCHCVTLT ngày 11/12/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về triển khai thực hiện các chỉ số cài cách nền hành chính

 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm xây dưngh Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và duy trì, cải thiện, nâng cao chỉ số Cải cách nền hành chính năm 2024 cụ thể: 23/KH-UBND ngày 23/01/2024 KẾ HOẠCH Khắc phục một số tồn tại, hạn chế các chỉ số cải cách nền hành chính năm 2023 và duy trì, cải thiện, nâng cao năm 2024

Tin mới nhất

Văn Lâm: Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch CCHC, PAPI, DDCI của tỉnh, huyện năm 2024(29/02/2024 3:14 CH)

Văn Lâm tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024(25/02/2024 3:14 CH)

Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2024(23/02/2024 2:47 CH)

Hội nghị Giao ban cụm đầu xuân xã Trưng Trắc năm 2024(20/02/2024 2:35 CH)

Huyện Văn Lâm ra mắt trung tâm điều hành thông minh IOC(17/01/2024 9:30 SA)

Họp phân công nhiệm vụ chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng chấm điểm CCHC, PAPI, DDCI năm 2023(29/09/2023 9:05 SA)

°
117 người đang online