Thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Huyện Văn Lâm ra mắt trung tâm điều hành thông minh IOC

Đăng ngày 17 - 01 - 2024
100%

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 25/2/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Thực hiện Thông báo số 732-TB/HU ngày 23/6/2023 của Ban thường vụ Huyện uỷ về chủ trương đầu tư hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của huyện.

 

Chiều 16/01/2024 Huyện Văn Lâm ra mắt trung tâm điều hành thông minh IOC. Đây là nơi thu thập, tổng hợp thông tin trên tất cả các lĩnh vực, giúp lãnh đạo chỉ đạo, điều hành hoạt động của huyện. Về dự có đồng chí Nguyễn Bật Khánh – TUV – Bí thư Huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Trần Chu Đức – Phó Bí thư Huyện uỷ- chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ; lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND – UBND huyện

 Hình ảnh: Tại buổi ra mắt

 Trung tâm điều hành thông minh IOC được coi là “Bộ não số”, là nơi tổng hợp, chỉ huy, điều hành toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội của huyện thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích, xử lý, đưa ra các báo cáo, quyết định và chỉ huy các hoạt động của huyện, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của huyện trên tất cả các lĩnh vực. Trung tâm IOC huyện Văn Lâm được xây dựng với mục tiêu cung cấp cho lãnh đạo chính quyền các cấp cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn, thúc đẩy sự tương tác giữa người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước của huyện.

Hình ảnh: Hệ thống

Trung tâm IOC thực hiện các chức năng như cơ sở dữ liệu về dân cư Huyện Văn Lâm; giám sát lĩnh vực hành chính công; giám sát thông tin trên môi trường mạng;giám sát điều hành văn bản điện tử; giám sát chỉ số DTI (ban hành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số); giám sát chỉ tiêu giáo dục; giám sát chỉ tiêu y tế; giám sát tình hình an ninh mạng ...vv. Theo đó, Trung tâm IOC giúp các cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai hoạt động điều hành, điều phối xử lý các công việc thuộc thẩm quyền quản lý; nhận diện các vấn đề cần quan tâm hoặc các vi phạm trong hoạt động của đời sống.

Kết quả giám sát được chuyển đến cơ quan chuyên môn liên quan để nắm bắt thông tin hoặc cơ quan có thẩm quyền để xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, Trung tâm điều hành thông minh còn hỗ trợ chỉ đạo bảo đảm các điều kiện, quy trình hỗ trợ cho lãnh đạo các cấp trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các vụ việc nóng, nhạy cảm có tính tức thời, điều hành hoạt động các lực lượng xử lý tại hiện trường.

Trung tâm IOC huyện Văn Lâm đi vào hoạt động hướng tới đến hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, hạn chế giấy tờ hành chính, giảm công tác điều hành qua nhiều cấp quản lý; đồng thời công khai giám sát một cách minh bạch về thời gian, kết quả xử lý. Qua đó, giúp người tham gia tương tác với hoạt động nhà nước, bước đầu xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ hiệu lực, hiệu quả.

Tin mới nhất

Văn Lâm: Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch CCHC, PAPI, DDCI của tỉnh, huyện năm 2024(29/02/2024 3:14 CH)

Văn Lâm tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024(25/02/2024 3:14 CH)

Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2024(23/02/2024 2:47 CH)

Hội nghị Giao ban cụm đầu xuân xã Trưng Trắc năm 2024(20/02/2024 2:35 CH)

KẾ HOẠCH Khắc phục một số tồn tại, hạn chế các chỉ số cải cách nền hành chính năm 2023 và duy...(24/01/2024 9:02 SA)

Họp phân công nhiệm vụ chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng chấm điểm CCHC, PAPI, DDCI năm 2023(29/09/2023 9:05 SA)

°
157 người đang online