Thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm thực hiện tốt tín dụng chính sách góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Đăng ngày 11 - 01 - 2024
100%

Đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH ) huyện Văn Lâm đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần giúp cho đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại địa phương.

 

Theo đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã chủ động, tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2023/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ Chương trình; văn bản 4279/HD-NHCS ngày 30/5/2022 về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 30/5/2023 của Chính phủ; văn bản số 9832/TB-NHCS ngày 02/12/2022 về việc triển khai dịch vụ Mobile banking đến khách hàng… Tích cực giải ngân vốn tín dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng góp phần đẩy lùi hoạt động tín dụng “đen” trên địa bàn; rà soát tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Năm 2023, đã gia hạn nợ cho 424 khách hàng với số tiền 23.042 triệu đồng.

Hình ảnh: Ban đại diện Hội đồng quản trị Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lâm triển khai nhiệm vụ quý I năm 2024

Kết quả, tổng nguồn vốn tín dụng đến 31/12/2023: 384.168 triệu đồng, tăng 66.170 triệu so với 31/12/2022, tỷ lệ tăng 20,8%, đạt 99,6% kế hoạch. Trong đó: Nguồn vốn trung ương: 280.144 triệu đồng, tăng 58.746 triệu đồng so với 31/12/2022, tỷ lệ tăng 26,5%, thực hiện 97,9% kế hoạch; Nguồn vốn địa phương: 20.921 triệu, tăng 7.144 triệu so với 31/12/2022, tỷ lệ tăng 51,9%, đạt 128,5% kế hoạch; Nguồn vốn huy động tại địa phương được TW cấp bù: 83.103 triệu đồng, tăng 280 triệu đồng so với 31/12/2022, tỷ lệ tăng 0,3%. Thực hiện 100,1% kế hoạch (trong đó, tiền gửi TK tổ chức cá nhân: 70.643 triệu đồng, giảm 1.062 triệu đồng so với 31/12/2022 hoàn thành 100% kế hoạch). Đặc biệt, năm 2024 UBND huyện đã chuyển nguồn ủy thác địa phương 3,5 tỷ sang Phòng giao dịch NHCSXH huyện để cho vay ngay từ những tháng đầu năm để ngân hàng kịp thời cho vay. Từ các nguồn vốn đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tổ chức giải ngân kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng.

Tổng dư nợ đến 31/12/2023: 383.552 triệu đồng, thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch giao, tăng 66.227 triệu so với 31/12/2022, tỷ lệ tăng 20,9%. Trong đó: Dư nợ nguồn vốn trung ương: 362.692 triệu đồng, thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch giao, tăng 59.123 triệu so với 31/12/2022, tỷ lệ tăng 19,48%; Dư nợ nguồn vốn địa phương: 20.861 triệu đồng, thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch giao, tăng 7.104 triệu so với 31/12/2022, tỷ lệ tăng 51,64%; Nợ quá hạn đến 31/12/2023: 30 triệu đồng.

Doanh số cho vay năm 2023 đạt 108.038 triệu đồng. Doanh số cho vay cụ thể các chương trình sau: cho vay hộ nghèo 5.450 triệu đồng, cho vay hộ cận nghèo 4.075 triệu đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo 3.700 triệu đồng, cho vay NS & VSMT nông thôn 25.498,5 triệu đồng, cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 46.984,5 triệu đồng, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 là 14.950 triệu đồng, cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn: 6.950 triệu đồng, cho vay HSSV có Hoàn cảnh gia đình khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến: 30 triệu đồng, cho vay Người chấp hành xong án phạt tù: 400 triệu đồng.

Doanh số thu nợ năm 2023 đạt 41.795,11 triệu đồng. Doanh số thu nợ cụ thể các chương trình sau: cho vay hộ nghèo 1.916,9 triệu đồng, cho vay hộ cận nghèo 1.846,6 triệu đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo 5.750 triệu đồng, cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 1.169,71 triệu đồng, cho vay NS & VSMT nông thôn 19.432,92 triệu đồng, cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 9.663,5 triệu đồng, cho vay nhà ở xã hội 1.195,35 triệu đồng, cho vay hộ nghèo về nhà ở 110,12 triệu đồng, cho vay KFW 600 triệu đồng, cho vay HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 10 triệu đồng, Cho vay Người chấp hành xong án phạt tù: 100 triệu đồng.

Trong năm 2023, toàn huyện đã giúp 2.251 lượt khách hàng được vay vốn, vốn tín dụng chính sách đã giúp 160 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nguồn vốn phát triển kinh tế; tạo việc làm cho 608 lao động; góp phần xây dựng  2.568 công trình nước sạch & vệ sinh môi trường; giúp 30 hộ gia đình có thu nhập thấp có nhà ở góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, cho vay 162 học sinh, sinh viên, cho 3 HSSV được vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, cho 4 lao động được vay người chấp hành xong án phạt tù.

Có thể nói, trong năm qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lâm đã phát huy vai trò là công cụ của các cấp chính quyền trong việc thực hiện các chương trình tín dụng của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các cơ chế, chính sách mới về tín dụng chính sách đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ tín dụng trong việc bám sát cơ sở, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay dúng mục đích, đáp ứng nhu cầu vay vốn của bà con nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Tin mới nhất

Lãnh đạo huyện Văn Lâm đến thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện(19/02/2024 3:23 CH)

Văn Lâm tiếp tục triển khai Chỉ thị 40-CT/TW đảm bảo hiệu quả, thiết thực đối với đời sống nhân...(19/02/2024 3:16 CH)

Văn Lâm: Tổ chức hoạt động thể thao Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024(16/02/2024 3:16 CH)

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023(26/01/2024 3:26 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm thực hiện hiệu quả cho vay hỗ trợ tạo...(18/12/2023 12:25 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo...(14/11/2023 2:08 CH)

°
18 người đang online