Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công văn triển khai tìm kiếm sáng kiến về CCHC năm 2023

Đăng ngày 15 - 09 - 2023
100%

 

Thực hiện kế hoạch Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp Cải cách hành chính năm 2023. UBND huyện phát động cuộc thi chi tiết 740/UBND-NV ngày 21/6/2023

Tin mới nhất

Họp phân công nhiệm vụ chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng chấm điểm CCHC, PAPI, DDCI năm 2023(29/09/2023 9:05 SA)

Triển khai 1 số nhiệm vụ về Phổ biến giáo dục pháp luật(25/09/2023 1:00 CH)

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định...(21/09/2023 2:07 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ Tư pháp và đẩy mạnh thực...(15/09/2023 2:05 CH)

Triển khai thực hiện chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ(23/08/2023 2:02 CH)

Đoàn kiểm tra CCHC họp đánh giá kết quả sau kiểm tra(12/08/2023 9:00 SA)

°
340 người đang online