Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Quyết định kiện toàn Hội đồng sáng kiến huyện Văn Lâm

Đăng ngày 15 - 03 - 2023
100%

 

Căn cứ Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND huyện về việc phân công công tác và ký văn bản của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

UBND huyện ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng sáng kiến huyện Văn Lâm

Tin mới nhất

Đề xuất mô hình ứng dụng chuyển giao thành tự KHCN năm 2024(24/08/2023 9:41 SA)

Quyết định công nhận sáng kiến ngành giáo dục năm học 2022-2023(04/05/2023 9:44 SA)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện (24/10/2022 9:36 SA)

Quyết định triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia Hội đồng xét, công nhận sáng kiến năm học 2021-202(16/03/2022 2:08 CH)

Công nhận sáng kiến, giải pháp xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng công tác, tham mưu, giúp việc...(03/01/2022 11:11 SA)

Công nhận sáng kiến "Một số giải pháp đổi mới công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối...(03/01/2022 11:06 SA)

°
49 người đang online