Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Quyết định công nhận sáng kiến ngành giáo dục năm học 2022-2023

Đăng ngày 04 - 05 - 2023
100%

Theo đề nghị của Hội đồng sáng kiến huyện

 

Công nhận 140 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và đào tạo, trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Lâm có sáng kiến đã được Hội đồng sáng kiến huyện thẩm định. Chi tiết: 456/QĐ-UBND ngày 04/5/2023

Tin mới nhất

Đề xuất mô hình ứng dụng chuyển giao thành tự KHCN năm 2024(24/08/2023 9:41 SA)

Quyết định kiện toàn Hội đồng sáng kiến huyện Văn Lâm(15/03/2023 9:38 SA)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện (24/10/2022 9:36 SA)

Quyết định triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia Hội đồng xét, công nhận sáng kiến năm học 2021-202(16/03/2022 2:08 CH)

Công nhận sáng kiến, giải pháp xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng công tác, tham mưu, giúp việc...(03/01/2022 11:11 SA)

Công nhận sáng kiến "Một số giải pháp đổi mới công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối...(03/01/2022 11:06 SA)

°
270 người đang online