Thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Quyết Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Lâm

Đăng ngày 06 - 12 - 2021
100%

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quyết Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và...(25/11/2022 9:22 SA)

  Quyết Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính...(18/08/2022 9:20 SA)

  Quyết Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động -...(08/12/2021 9:33 SA)

  Quyết Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND...(30/11/2021 9:30 SA)

  Quyết Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục...(23/11/2021 9:28 SA)

  Quyết Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ...(23/11/2021 9:27 SA)

  °
  65 người đang online