Thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Nghị Quyết về việc quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Văn Lâm

Đăng ngày 25 - 01 - 2021
100%

 

Xem toàn bộ Nghị Quyết tại đây.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quyết Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và...(25/11/2022 9:22 SA)

  Quyết Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính...(18/08/2022 9:20 SA)

  Quyết Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động -...(08/12/2021 9:33 SA)

  Quyết Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông...(06/12/2021 9:31 SA)

  Quyết Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND...(30/11/2021 9:30 SA)

  Quyết Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục...(23/11/2021 9:28 SA)

  °
  113 người đang online