Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Đề xuất mô hình ứng dụng chuyển giao thành tự KHCN năm 2024

Đăng ngày 24 - 08 - 2023
100%

 

Sau khi triển khai tới các cơ quan, đơn vị, Hội, Đoàn thể trên địa bàn huyện, Hội đồng khoa học và công nghệ huyện để xuất mô hình ứng dụng chuyển giao thành tựu KHCN năm 2024 cụ thể như sau: 02/CV-HĐKHCN ngày 24/8/2023

Tin mới nhất

Quyết định công nhận sáng kiến ngành giáo dục năm học 2022-2023(04/05/2023 9:44 SA)

Quyết định kiện toàn Hội đồng sáng kiến huyện Văn Lâm(15/03/2023 9:38 SA)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện (24/10/2022 9:36 SA)

Quyết định triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia Hội đồng xét, công nhận sáng kiến năm học 2021-202(16/03/2022 2:08 CH)

Công nhận sáng kiến, giải pháp xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng công tác, tham mưu, giúp việc...(03/01/2022 11:11 SA)

Công nhận sáng kiến "Một số giải pháp đổi mới công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối...(03/01/2022 11:06 SA)

°
492 người đang online