Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện

Đăng ngày 24 - 10 - 2022
100%

Trong những năm qua, đượ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn huyện phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ sáng kiến được công nhận ngày càng cao, chất lượng từng bước được nâng lên.

 

Hầu hết các sáng kiến được công nhận đều có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, quản lý, điều hành, góp phần giảm thời gian, sức lao động, tiết kiệm kinh phí. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện còn có khó khăn, hạn chế như: Một số sáng kiến chưa được áp dụng rộng rãi; việc tuyên truyền vận động của các cấp, các ngành tham gia phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, đời sống chưa thường xuyến; chưa có cơ chế chính sách để động viên, khuyến khích thỏa đáng đối với các sáng kiến có chẩt lượng hoặc hỗ trợ để các tác quả có điều kiện hoàn thiện, phát triển sáng kiến.

Nhằm đẩy mạnh và tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động sáng kiến, góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện để nghịc ác ban Đảng, đoàn thể huyện; các phòng, ngành đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung: cụ thể

Tin mới nhất

Đề xuất mô hình ứng dụng chuyển giao thành tự KHCN năm 2024(24/08/2023 9:41 SA)

Quyết định công nhận sáng kiến ngành giáo dục năm học 2022-2023(04/05/2023 9:44 SA)

Quyết định kiện toàn Hội đồng sáng kiến huyện Văn Lâm(15/03/2023 9:38 SA)

Quyết định triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia Hội đồng xét, công nhận sáng kiến năm học 2021-202(16/03/2022 2:08 CH)

Công nhận sáng kiến, giải pháp xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng công tác, tham mưu, giúp việc...(03/01/2022 11:11 SA)

Công nhận sáng kiến "Một số giải pháp đổi mới công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối...(03/01/2022 11:06 SA)

°
481 người đang online